office

BUSINESS CONSULTANCY

Asponte BV levert in de persoon van Jeroen Geurtsen diensten op het gebied van verbeteren van de bedrijfsvoering van uw organisatie en deze weerbaar te maken tegen de veranderende wereld.

Alhoewel Jeroen de leidende rol kan hebben in een dergelijk traject, is zijn doelstelling om zo snel mogelijk uw organisatie in de staat te krijgen waarop die het zelf ook kan. Naast de leiderschap en coaching, kan dat ook door het geven van training. Jeroen is

  • APMG Accredited trainer Managing Benefits™, Enterprise Big Data Professional®, Stakeholder Engagement, Lean Six Sigma®, OBASHI®, BiSL®, ABC Scrum Master®, AgilePM®, AgileBA®
  • AXELOS Accredited trainer PRINCE2®, MoV®, MoP®, experienced trainer ITIL®
  • Scaled Agile Framework® Certified Agile Change Agent/SPC and trainer Leading SAFe®

APMG-International Lean Six Sigma, Managing Benefits™ and Stakeholder Engagement© are trade marks of The APM Group Limited; APC Scrum Master®, AgileBA® and AgilePM© are registered trademark of Agile Business Consortium Limited; BiSL® is a registered trade mark of ASL BiSL Foundation; OBASHI® is a registered trademark of OBASHI Ltd; Enterprise Big Data Professional® is a registered trademark of Big Data Framework B.V.; PRINCE2®, MoV®, MoP® and ITIL© are registered trade marks of AXELOS Limited; Scaled Agile Framework® and SAFe® are registered trademarks of Scaled Agile, Inc. - All rights reserved.

 

COACHING EN INTEGRATIE IN ONZE SAMENLEVING

Asponte levert in de persoon van Alexandra Geurtsen diensten op het gebied van coaching voor zelf-bewust wording en stress-verwerking, basisonderwijs en onderwijs in de Nederlandse taal. Alexandra is gecertificeerd Effortless Coach® en onderwijzeres. En als vrijwilligster aangesloten bij de Stichting Buddy Netwerk.

Effertless Coach® is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches

 

INTERIEUR ONTWERP EN INRICHTING

Asponte BV levert in de persoon van Alexandra Geurtsen via Asponte InDesign en met Nin de Graaff via NinDesign diensten op het gebied van het ontwerpen van een bedrijfs- en woninginrichting en het organiseren van het uitvoeringsproject.

 

 

Asponte bv is opgericht door Jeroen Geurtsen op 8 september 2003.

Waarvoor staat Asponte BV

Onze wereld is een samenspel van mensen met verschillende overtuigingen, motivaties en drijfveren. Al deze mensen tezamen vormen een complexe maatschappij, met overheden, grote en kleine bedrijven en organisaties, zelfstandigen, mensen in opleiding, zonder werk of gepensioneerd.

Om een maatschappij goed te laten functioneren moeten al deze mensen, individueel of in georganiseerd verband, zien hoe ze waarde aan de maatschappij kunnen toevoegen. Asponte is daarin een organisatie die helpt die toegevoegde waarde te ontdekken en te versterken.

Is dat makkelijk? Nee, vaak niet. Maar daarin schuilt de kracht van Asponte: wij gaan moeilijkheden niet uit de weg.

ASPERA NON TERRENT

 

Diensten die Asponte levert

Een maatschappij bestaat uit Mensen, Organisaties, Processen en Technologie. 

Mensen 

Voor mensen levert Asponte trainingen en coaching om beter in het leven te staan. Als mens moeten bij jou Lichaam, Intellect en Gevoel met elkaar in balans zijn. Alleen dan leef je zelf en wordt je niet geleefd. Methoden die hiertoe bijdragen zijn Mindfulness, Meditatie, maar ook het jezelf voldoende uitdagen, een leven lang leren, en orde en structuur in je leven brengen.

Organisaties

Een organisatie is een groep mensen bij elkaar, met een gemeenschappelijk doel. Het begint al met het doel: dat moet zodanig zijn dat het waarde toevoegt aan de maatschappij, dat het mensen respecteert en in hun waarde laat, dat het helpt de maatschappij te groeien. Door holistisch naar de organisatie te kijken, zowel intern, als extern naar de samenleving toe, helpt Asponte organisaties hun plaats in de maatschappij te verwerven.

Processen

Processen is wat je als organisatie of persoon uitvoert om je doel te bereiken. Op veel gebieden heeft de maatschappij al duizenden jaren ervaring hoe processen uit te voeren. Die hoef je niet opnieuw uit te vinden. Daarvoor biedt Asponte dan ook opleidingen in "best practices" op het gebied van Portfolio-, Programma- en Project management, Proces verbetering en in het inrichten en beheren van ICT middelen. Maar Asponte is ook zeer creatief op gebieden waar nog geen "best practice" is en helpt mensen ook hier de beste manier van werken te vinden.

Technologie

Technologie zijn de hulpmiddelen die ons het leven makkelijk maken. Een van de belangrijkste hulpmiddelen komt uit de steentijd, "het wiel". Maar ook daarna hebben vele uitvindingen ons nieuwe hulpmiddelen gebracht. Asponte bouwt zelf geen technologie, maar is wel heel gericht in het pragmatisch toepassen van technologie. De juiste middelen voor het juiste werk.